Frekvensomriktare

Varvtalsreglera för en bättre verkningsgrad

Genom att varvtalsreglera motorn anpassar man hastigheten efter det önskade behovet. Varvtalsreglering används nuförtiden som alternativ till dåtidens strypreglering och mekanisk bromsning av elmotorn. Två oekonomiska och energislösande metoder.

Frekvensomvandlaren sparar både energi och pengar åt användaren.

Frekvensomriktare Nidec Commander C200 + C300
Energibesparing
Anpassa motorns varvtal efter behov
Ekonomiska vinster
När väljer man en frekvensomriktare?

Så fort man vill kunna reglera hastigheten på en växelströmsmotor behövs en frekvensomvandlare. Ansluter man en motor direkt till elnätet så kommer motorn att köra med knappt 1500 rpm. Det kan innebära stora energiförluster om vi bara vill styra en fläkt med t.ex. 500 rpm. Utan frekvensomformare så måste fläkten begränsas på något sätt vilket resulterar i väldiga värme- och energiförluster.

 • Varvtalsreglera elmotorer för en effektivare drift
 • Minska värme- och energiförlusterna
Applikationer

Varvtalsstyrda applikationer är mycket prisvärda jämfört med en servostyrd applikation. Båda har sina fördelar men i applikationer för där man inte har allt för höga krav på noggrannhet och dynamik är växelströmsmoterer utan återkoppling ett mycket prisvärt alternativ. Våra kunder väljer att varvtalsreglera i en mängd olika applikationer och här kommer ett urval.

 • Transportörer
 • Hissar
 • Kranar
 • Fläktar
 • Pumpar
 • Kompressorer
 • Materialhantering
 • Sågar
Säker varvtalsreglering
Dagens moderna frekvensomrvandlare kan både vara fristående lösningar för enklare drifter eller en komponent i en mer komplex maskin för styrning av ex. transportörer. Även i fristående lösningar behöver man ibland utnyttja någon form av givare, en potentiometer m.m. och då har man en integrerad terminal för att ansluta dessa ingångar. I de mer komplexa maskinerna kan man med fördel utnyttja fältbusskommunikation som underlättar kommunikation mellan motorstyrningen och styrsystem.
STO, Safe Torque Off , är en funktion som sätter enheten i ett säkert läge. Nödstoppet kopplas antingen direkt eller via ett säkerhets-relä eller säkerhets-PLC till STO-ingången. När nödstoppet är aktivt kan inte någon momentgenererande energi verka på motorn och man förhindrar även en oavsiktlig start av motorn.
SIGBI erbjuder frekvensomformare både med och utan STO, Safe Torque Off.
Kommunicera med fältbuss

I större maskiner och anläggningar kan fältbusskommunikation till styrsystemet vara en smart lösning. Det finns en mängd fältbussar att välja mellan och som alla har sina fördelar och egenskaper. Med en fältbuss kan operatören enkelt och smidigt administrera sin omriktare från operatörpanelen med nya driftparametrar vid exempelvis formatomställningar och liknande. I och med Industri 4.0 så har de Ethernet-baserade fältbussarna blivit mycket populära.

 • ProfiNet
 • EtherCAT
 • Powerlink
 • DeviceNet
 • SERCOS
 • Ethernet/IP
 • VARAN
 • Profibus
 • CANbuss
Hur fungerar en frekvensomriktare?

Frekvensomformare reglerar hastighet och moment på en standard asynkronmotor. Först likriktas matningsspänningen i en likriktare till mellanledskretsen. Därefter växelriktas spänning och frekvens ut till asynkronmotorn. Växelriktningen sker via pulsbreddsmodulering.

 • Likriktare
 • Mellanled
 • Växelriktare
 • PWM – Pulsbreddsmodulering
Rådgivning och support

Att köpa produkter för komplexa system är en ansvarsfylld och ibland komplicerad uppgift. Med mer än 30 års erfarenhet av automatisering och drivsystem hjälper vi dig med att göra rätt produktval och att hitta rätt lösning.