Frekvensomriktare

Varvtalsreglera din motor med en frekvensomriktare

Anpassa elmotorns arbete och effektuttag efter behovet. Genom att varvtalsreglera motorn anpassar man hastigheten efter det önskade behovet. Frekvensomriktare används nuförtiden som alternativ till strypreglering och bromsning av elmotorn. Två oekonomiska och energislösande metoder.

Frekvensomvandlaren sparar både energi och pengar åt användaren.

Energibesparing
Anpassa motorns varvtal efter behov
Ekonomiska vinster
När väljer man en frekvensomriktare?

Så fort man vill kunna reglera hastigheten på en växelströmsmotor behövs en frekvensomriktare. Ansluter man en motor direkt till nätet så kommer motorn att köra med knappt 1500 rpm. Det kan innebära stora energiförluster om vi bara vill köra en fläkt med t.ex. 500 rpm. Utan frekvensomformare så måste fläkten strypas på något sätt vilket resulterar i väldiga värme- och energiförluster.

  • Frekvensomriktare för att varvtalsreglera elmotorer
  • Minska värme- och energiförlusterna
Hur fungerar en frekvensomriktare?

Frekvensomriktare, även kallad frekvensomformare, reglerar hastighet och moment på en standard asynkronmotor. Först likriktas matningsspänningen i en likriktare till mellanledskretsen. Därefter växelriktas spänning och frekvens ut till asynkronmotorn. Växelriktningen sker via pulsbreddsmodulering.

  • Likriktare
  • Mellanled
  • Växelriktare
  • PWM – Pulsbreddsmodulering
Rådgivning och support

Att köpa produkter för komplexa system är en ansvarsfylld och ibland komplicerad uppgift. Med mer än 30 års erfarenhet av automatisering och drivsystem hjälper vi dig med att göra rätt produktval och att hitta rätt lösning.

Tillverkare