Reglering av elektrisk axel

Inga omställstider med elektrisk axel

En elektrisk axel innebär att man ändrar förhållandet mellan motorer i master-slav drift elektriskt. Vi slipper cam-curvor och andra mekaniska begränsningar. Fördelarna med en elektrisk axel är flera. Vår maskin blir mycket mer flexibel, det går fortare att byta från en produktionsserie till en annan.

Observera: Även små stationära fel i varvalsförhållandet gör att man tappat vinkelsynkroniteten.

Funktionsschema för elektrisk axel och anslutning av master och slav.
Funktionsschema för elektrisk axel och anslutning av master och slav.
Parallellreglering – elektrisk axel

Varvtalet hos efterföljande drift (nF) regleras = masterdrivningens varvtal.

Absolut vinkelsynkron

Den till mekaniken orienterade vinkelinställningen hos drivningen regleras till ett bestämt värde. Efter inkoppling måste man automatiskt gå till referensmärkena annars måste man använda multiturn absolutgivare.

Varvtalsförhållande – elektrisk axel

Förhållandet mellan varvtalen hos masterdrift och slav är inställbart och regleras.

Vinkelsynkron

Axlarnas inbördes inställning kommer från inkoppling (eller frigivningssignal att regleras med en bestämd vinkel. Stationärt måste vinkelavvikelsen, även under längre tid, vara lika med noll.