Polomkopplingsbar motor

Olika varvtal med polomkopplingsbara motorer

Polomkopplingsbara motorer är försedda med flera lindningar som medför att man kan välja mellan olika poltal (olika synkrona varvtal). Polomkopplingsbara lindningar ger vanligen 2 eller 3 olika varvtal. Kopplingssättet med poltalsförhållandet 1:2 kallas Dahlanderkoppling.

Lindade för 3*400 V matningsspänning

Polomkopplingsbara motorer är alltid lindade för matningsspänning 3*400V och frekvensomriktare för 3*400V matningsspänning måste därför väljas. (Inom ett begränsat frekvensområde kan man även använda enfasmatad styrning.) Effekten vid det högre varvtalet beror av omkopplingsförhållandet men brukar ofta vara 50 högre än vid det låga.

Kopplingssättet med poltalsförhållandet 1:2 kallas Dahlanderkoppling.
Kopplingssättet med poltalsförhållandet 1:2 kallas Dahlanderkoppling.

Har du frågor kring våra produkter?
info@sigbi.se

Dahlanderkoppling, moment vid nätmatning.
Dahlanderkoppling, moment vid nätmatning.
Matning med frekvensomriktare

Polomkopplingsbara motorer kan varvtalsregleras under förutsättning att man inte ändrar varvtalet under drift. Vid frekvensomriktardrift väljer man poltalet (varvtalsområde) med hänsyn till driftens momentbehov. Oftast är det en fördel att välja den koppling som ger högst moment vid lågt varv och i stället höja frekvensomriktarens maximala utfrekvens (t ex till 100Hz).