Synkronmotor

Synkronmotorer har konstant varvtal, oberoende av last

Med synkronmotorer har man konstant varvtal (exakt = synkrona varvtalet med inmatad frekvens, oberoende av last). Flera synkronmotorer (matade från samma frekvensomriktare) går varvtalssynkront medan vinkelskillnaden varierar något med belastningen. Direktstart (av större maskiner) är omöjlig att göra. Maskinen måste först köras upp i varv och synkroniseras med nätet. Med frekvensomriktare kan man både starta och varvtalsreglera synkromotorn. Den låga dämpningen (låga förluster) gör att det ställs höga krav på frekvensomriktarens egenskaper.

Magnetkretsar i synkronmotor.
Magnetkretsar i synkronmotor.
Belastning över kippmomentet (MK) gör att motorn stannar.
Belastning över kippmomentet (MK) gör att motorn stannar.
Belastning över kippmomentet – då stannar motorn

Belastning över kippmomentet (MK) gör att motorn stannar. Negativ vinkelavvikelse (statorflödet drar med sig rotorn) innebär att maskinen fungerar som motor. Positiv vinkelavvikelse innebär att maskinen går som generator.

Projektanvisningar synkronmotorn

Även en synkronmotor är en specialmotor som före varje typ av tillämpning bör testas ordentligt. För varje tillämpning kan man få problem med rotation, värme, ljud eller svängningar. Tabellen ger anvisningar om vad man eventuellt måste beakta.

Projekteringsanvisningar för drivsystem med permanentmagnetiserade synkronmotorer med kortslutslindning och direktstart.
Projekteringsanvisningar för drivsystem med permanentmagnetiserade synkronmotorer med kortslutslindning och direktstart.