KeTop T15X safe wireless – mobil operatörspanel

Mobil operatörspanel med integrerat nödstopp

På många arbetsplatser är rörlighet av yttersta vikt. Samtidigt måste säkerheten kunna garanteras. Av den anledningen är KeTop T15X, vår mobila operatörspanel, utrustad med både ett nödstopp, nyckelvred och dödmansgrepp. Den är TUV certifierad med landsspecifika radio godkännanden i Europa, Japan, USA och Kanada samt uppfyller säkerhetsstandarderna enligt SIL3 och Kat4/PL e.

För att garantera en högkvalitativ visualisering är HMI:et utrustat med en 10,1″ kapacitiv pekskärm för möjligheten till multitouch funktionalitet.

DualCore-processorn och batteriet på 3500mAh med en drifttid på upp till 4 timmar säkerställer en panel med både en långsiktig och hög kapacitet. Med sin låga vikt på endast 1400g finns alltså ingenting som står i vägen för en enkel och komfortabel drift.

KetTop T15X wireless safety mobil operatörspanel
KetTop T15X wireless safety

KeTop T15X - Video

KeTop T15X - mobil operatörspanel

2 Videos
KeTop T15X
KeTop T15X

Mobil operatörspanel med en hög prestanda

Moderna system måste vara både snabba och pålitliga för att säkerställa både optimala arbetsförhållanden och en hög effektivitet. För att säkerställa korta svarstider och för att kunna uppfylla de svarstider som krävs i en säker arbetsmiljö har man separerat data för visualisering och data för säkerhet.

Medan en WiFi-anslutning säkerställer visualiseringens datautbyte mellan den handhållna mobila operatörspanelen och basstationen/överordnat styrsystem, överförs all säkerhetsdata via en Bluetooth-anslutning. Denna uppdelning av dataflöden säkerställer maximal stabilitet och ökar säkerheten i och med att intrång utifrån försvåras ytterligare.

Den mobila operatörspanelen garanterar att nödstoppssignalen inte har en latency på mer än 100 ms.

Om man så önskar kan panelen också användas i surfplatteläge när nödstoppet och brytaren är inaktiva.

Den rätta lösningen för många olika system

Målet med att ge användaren mer flexibilitet förverkligades inte bara genom att öka just rörelsefriheten utan även i panelens enkla installation och integration. Tack vare Windows 10 finns alla möjligheter för integration i befintliga system med modern mjukvaruutveckling. I och med sina diskreta säkerhetsutgångar är basstationen lämplig för integration i alla tillgängliga styrsystem. Även retrofit av befintliga system är möjligt med endast ett par enkla grepp.

Basstationens lokala WiFi hittas endast av KeTop T15x och är inte synlig för andra enheter.

För att följa säkerhetsriktlinjerna är det även möjligt att inaktivera WiFi före och efter parning av panel och basstation. Det krävs inget särskilt bussystem för de säkra signalerna, befintliga säkerhetslösningar och WiFi -infrastruktur kan användas.

PROFIsafe integrerat

KeTop T15X safe wireless finns att beställa med PROFIsafe gateway. Dessutom är panelen fullt integrerad i TIA Portal för en enkel och smidig integration i er maskin eller maskinlinje.

FsoE släpps årskiftet 2022/2023

Vid årskiftet kommer KeTop T15X safe wireless även med en FsoE gateway. Precis som med PROFIsafe innebär detta att all kommunikation sker via fältbuss och extern kabeldragning mellan diskreta säkra I/O och styrsystemets säkra ingångar inte längre är nödvändig.

Ketop 15x safe distance

Avståndsbegräsning för maximal säkerhet  – Area Limitation

Med en mobil operatörspanel ökar rörelsefriheten för operatören runt sin maskin och maskinlinje. WiFi- och Bluetooth-anslutningarna utgör grunden för att definiera panelens tillåtna avstånd från basstationen. Utan att behöva installera taggar eller andra komponenter definieras det tillåtna avståndet från basstationen som skapar en teoretisk cirkel runt basstationen. Detta område är oberoende av hur långt radiosignalen når.

Operatören varnas – Area Limitation

Om operatören lämnar arbetsområdet med sin mobila operatörspanel varnar panelen genom att vibrera och den upplysta nödstoppsknappens ljus börjar pulsera. I detta yttre område kan maskinen fortfarande användas under en fritt valbar tid utan att säkerhetsslingan bryts och maskinen försätts i säkert läge varje gång.

Om detta toleransintervall överskrids, eller om operatören inte återgår till det tillåtna området inom det tillåtna tidsfönstret så löser nödstoppet automatiskt ut. Detta säkerställer att maskinen endast kan användas om användaren har en visuell kontakt med maskinen och omedelbart kan reagera på eventuella faror.

KeTop T15X säkerhetsområde
KeTop T15X säkerhetsområde

KeTop Safe Wireless

1 Videos

Vi erbjuder även kabelbundna paneler

Klicka på bilden för hela utbudet av paneler.