Mobila operatörspaneler – HMI

Mobil drift för ert behov

KEBA:s mobila HMI:er, KeTop, är en världsledande lösningar inom mobila applikationer och teach-in.

Operatörer drar nytta av en hög flexibilitet och effektivitet. Man verkar där man har bäst överblick över sin process.

Typiska applikationer:

  • Drift av maskiner och anläggningar
  • Teach-in och programmering av ex. robotar
  • Test och underhållsarbete av ex- robotar.
KeTop T70, T15x, T200