Funktionell säkerhet

Vad är funktionell säkerhet, functional safety?

Funktionell säkerhet innebär detektering av ett potentiellt farligt tillstånd. Det resulterar i aktivering av en skyddande anordning för att förhindra att farliga händelser uppstår eller som mildrar följden av den uppstådda, farliga händelsen.

Vid konstruktion av en maskin ska alltid en riskbedömning göras. Riskbedömingen ska därefter uppdateras regelbundet. Så långt det är möjligt bör maskinen utformas för att vara säker i sig, så att faror elimineras från grundkonstruktionen. I annat fall kan man lösa många av utmaningarna med hjälp av säkerhets-PLC, servodrifter med inbyggda, säkra funktioner, integrerad säkerhet.

Funktionell säkerhet i kombination med integrerad säkerhet underlättar arbetet för maskintillverkare, sänker kostnader, minimerar antalet oönskade driftstopp och förbättrar arbetsmiljön för operatörer!

funktionell säkerhet
Ett par av våra produkter inom funktionell säkerhet och integrerad säkerhet

Med funktionell säkerhet reduceras värdefull tid för oönskade produktionsstopp

Jämförelse mellan konventionell säkerhetsinstallation och integrerad säkerhet. Copyright Control Techniques

När det krävs ett ingripande av personal för att utföra inspektion, reparation eller något annat under produktion så är det viktigt att skydda personal och maskinoperatörer från att skada sig på farliga, rörliga maskindelar.

Ett omfattande urval av säkerhetsfunktioner för rörliga maskindelar möjliggör flexibiliteten att ge maximalt skydd samtidigt som inverkan på maskinens tillgänglighet minimeras.

Farliga maskinrörelser blir säkra maskinrörelser.

Med funktionell säkerhet och modern säkerhetsteknik kan man reducera hårdvaran, kabeldragning och tiden för installation till ett minimum. Alla dessa moment kostar pengar vilket resulterar i en bättre, smartare och mer konkurrenskraftig maskin.

Ett urval av våra drivsystem med säkra funktioner

Säkra funktioner för ert drivsystem

Inbromsning och stopp
  • Safe Torque Off (STO) förhindrar drivsteget från att skapa vridmoment i motorn. Mellanledet förblir spänningssatt för en kortare uppstartstid och åtegång till normal drift.
  • Safe Brake Control (SBC) kan användas tillsammans med STO för säker hantering av en elektromekanisk broms.
  • Safe Operating Stop (SOS) garanterar att motorn som fortfarande är magnetiserad står säkert still.
  • Safe Stop 1 (SS1) möjliggör ett säkert kontrollerat stopp av motorn innan man aktiverar STO.
  • Safe Stop 2 (SS2) möjliggör ett säkert kontrollerat stopp av motorn direkt följt av ett aktiverande av STO.
Övervakning av hastighet och acceleration
  • Safe Limited Speed (SLS) övervakar så att motorns hastighet säkert håller sig inom fördefinierade gränsvärden.
  • Safe Speed Monitor (SSM) förse med en säker signal som indikerar att motorns hastighet håller sig under ett fördefinierat gränsvärde.
  • Safe Limited Acceleration (SLA) övervakar att motorns acceleration säkert håller sig inom ett fördefinierat gränsvärde.
  • Safe Direction (SDI) säker övervakning av rörelsens riktning.
Övervakning av hastighet och acceleration
  • Safely Limited Position (SLP) övervakar motorns absoluta position och förhindra att den ifrån att röra sig utanför ett fördefinierat område.

Säkerhets-PLC för komplexa säkerhetslösningar

Vi erbjuder säkra lösningar både som standalone och sömlöst integrerade i styrsystemet. Fördelarna med funktionell säkerhet och en sömlöst integrerad säkerhetslösning är flera, bl.a. mycket mindre kabeldragning och en mer kompakt hårdvarulösning.

Oavsett en standalone eller integrerad säkerhetslösning så programmerar man i samma utvecklingsmiljö och man har samma funktioner till förfogande.

De DIN-skenemonterade modulerna är kompakta vibrationståliga och lämpar sig därmed även utmärkt för mobila applikationer.

Sömlöst integrerad säkerhet. Copyright SIGMATEK GmbH
Säkerhet standalone. Copyright SIGMATEK GmbH

Vårt säkerhets-PLC i kombination med vår kompakta, kraftfulla servodrive

Flexibel säkerhet - kommunikation över nätverk

Säkra värden, parametrar och data skickas med fördel över nätverk, kabelbundna så väl som trådlösa, för en ökad flexibilitet. Vi kommunicerar dels mellan säkerhets-PLC:er, mellan säkerhets-PLC och servodrifter eller mellan servodrifterna.

FSoE – FailSafe over EtherCAT

FSoE är ett protokoll för att överföra säker data via samma medium som standard data. Detta ger stora fördelar, bl. a. mindre kabeldragning, enkelt att expandera och bygga ut maskin och säkerhetslösning, en sömlös integrerad säkerhetslösning i sin maskindesign.

CIP Safety

CIP Safety är också ett protokoll för överföring av fail safe, säker data i samma nätverk som för standard data och därmed bl.a. spara in på kablage. CIP Safety kräver ingen special nätverks hårdvara och kan samköras med andra application layer standarder, CIP Motion och CIP Security.

Black Channel

Båda protokollen ovan, FSoE och CIP Safety, är exempel på säkra protokoll som använder Black Channel principen. Det innebär att datan som överförs inte är hårdaruberoende utan sänds via standardiserade kommunikationsmedier, läs Ethernet eller WLAN. Övervakning och kontroller och säker data görs hos mottagaren.

funktionell säkerhet
Exempel på säkerhet över nätverk. Copyright Control Techniques

Trådlös säker datakommunikation

Med ett kompakt säkerhets-PLC, som oberoende av medium för dataöverföring och som samtidigt är mekaniskt robust, och modulära expansionsmoduler så erbjuder vi en smart och flexibel säkerhetslösning. Säkerhets-PLC:t har passiv kylning och därmed inga rörliga delar.

Säkerhet i mobila applikationer - AGV, AMR

Inom bl.a. logistik med självkörande mobila enheter är säkerheten självklart mycket viktig och inget man gör avkall på. Inom denna bransch har vi hela paletten av säkerhets-plc med drivpaket och HMI (inbyggt trådlöst nödstopp) för en säkert arbetsmiljö för människa och maskin

Trådlös operatörspanel med integrerat nödstopp

Mobila operatörspaneler har tidigare varit begränsade av sin kabel. Kabeln är normalt inte längre än 15 meter, den är tung, den är ofta i vägen och den medför även risk för att man snubblar över den. Lösningen är en trådlös operatörspanel utan att man har gjort avkall på säkerheten. Kommunikationen är godkänd av TÜV och man uppfyller säkerhetsstandarderna SIL3 och Kat 4 /PL e. Vi erbjuder två olika operatörspaneler med olika egenskaper. Ett unikt sätt att jobba vidare med funktion säkerhet, lika säkert som med kabel.

TÜV certifierad säker avståndsbegränsning med trådlös operatörspanel

Med KeTop Safe Wireless har man tagit funktionell säkerhet till en helt ny nivå. Nu finns tillvalet Operation Area Monitoring. Det innebär att man på ett säkert sätt kan begränsa avståndet mellan operatörspanel och basstation.

Säkra trådlösa operatörspaneler erbjuder många fördelar jämfört med kabelbundna paneler, men erbjuder också nya utmaningar för användaren. Genom att eliminera kabeln är det möjligt att oavsiktligt lämna siktlinjen och oavsiktligt aktivera nödstoppet under drift genom att röra sig för långt bort från maskinen. Utan en kabel kan nödstoppseffekten vara otydlig om användaren närmar sig en annan maskin utan att uppdatera ihopparningen. För att garantera operatörens säkerhet vid användning av Safe Wireless-enheter används Operation Area Monitoring.

Video

Operation Area Monitoring

1 Videos