ServoOne Drivsystem

ServoOne för tuffa drifter i hård realtid

ServoOne är LTi-Drives flaggskepp med hög realtidsprestanda. ServoOne är servodrivesystemet för höga hastigheter och höga effekter i ett. Det finns en stor bredd på applikationer där ServoOne kan appliceras. Serien har hela 8 olika storlekar med allt från luftkyld servodrive till vattenkylning.

Du väljer ServoOne när du söker något av:

 • Realtidsprestanda och höga effekter
 • Möjlighet att programmera ServoOne standalone med CodeSys
 • Kraftfulla servodrives upp till 450A
 • Reglering av HF, högfrekvens, motorer
 • Smart och smidig integrering av Safety
LTi Drives ServoOne
KEBA ServoOne
LTi ServoOne STO (Safe Torque Off)
LTi ServoOne STO (Safe Torque Off)
Integrerade I/O att användas i sitt integrerade PLC

ServoOne har integrerade I/O för att kunna sättas in i olika standalone-drifter. Med hjälp av DriveManager och dessa I/O kan man själv sätta upp ett program med kort cykeltid.

 • 8 digitala ingångar och 3 digitala utgångar
 • 2 analoga ingångar, 12 bit
 • 1 reläutgång

Oavsett drift så har man allt som oftast nytta av olika I/O, Digitala ingångar och utgångar samt säkerhetsingången STO finns som standard på servodriven ServoOne

Programmera CodeSys i ServoOne

Är du van vid att programmera CodeSys? Isåfall kommer du snabbt igång med ServoOne som även har stöd för CodeSys.

 • Programmera i något av de standardiserade språken IEC 61131-3
 • Använder enkelt breakpoints för felsökning
 • Övervaking och justering av parametrar online
 • Single-step drifter för att följa ändringar
  Projektbibliotek för reducerad utvecklingstid
 • Objektorienterad programmering med alla dess fördelar
Utvecklingsmiljön DriveManager 5, för hela servodrive serien

För konfigurering och idrifttagning av servodrivesystemet, ServoOne, så använder vi DriveManager5. Det är ett komplett verktyg för uppstart, implementation och motoranalys av ansluten motor. Den grafiska presentation och de lättillgängliga funktionerna och biblioteken underlättar arbetet både för avancerad användare och nybörjare. DriveManager har access till nätverket så man ansluter enkelt flera servodrives till samma mjukvara.

Övriga funktioner:

 • Autotuning och automatisk motoridentifikation
 • Automatisk identifiering av lastens tröghetsmoment
 • Testsignalsgenerator för optimering av reglerkretsen
Taktsynkrona drifter via ett utbytbart optionskort

ServoOne fältbuss realtidskommunikation optionskort montageBeskrivning av var optionskortet för realtidskommunikation är monterat.

För att anpassa sin ServoOne till den drift man ska konfigurera så behövs bara ett matchande optionskort för det tilltänkta fältbussprotokollet. Ett taktsynkront styrsystem kan accessa ServoOne ända ner till en cykeltid på 125 µs. Jittret är runt ett par mikrosekunder. Dessutom kan ServoOne naturligtvis köras med CANopen (DS301/DSP402) och PROFIBUS DB-V1(PROFIDRIVE-PROFIL).

Övriga integrationsmöjligheter i ServoOne:

 • Utvärdering av en andra givare (SinCos-givare)
 • TTL-enkodersimulering och givaringång
 • SSI-enkodersimulering
 • Utvärdering av ingångar och utgångar
 • TTL-givaringång med kommuteringssignalerna U,V,W
 • Höghastighetsgränssnitt för två motorer, ex. Gantry-robotar
Kommunicera i hårdrealtid med de ledande fältbussarna på marknaden

Många leverantörer av styrsystem och automationslösningar är duktiga på att sy samman sin hårdvara till en komplett lösning. När det kommer till drivsystem och servo så är det inte alltid man är lika bra som de med spetskompetens på motion och drives.

ServoOne är spetskompetens på just motion och drives och för att kunna integrera ServoOne till maskiner och anläggningars styrsystem finns det gränssnitt att lägga till.

ServoOne kommunicerar i hård realtid mot följande protokoll:

Funktionspaketet HF – Highspeed drivteknik
Funktionspaketet HF går att integrera i ServoOne standalone och fleraxel konfigurationen. Med HF reglerar vi höghastighetsmotorer upp till en utfrekvens av hela 1600 Hz. Integratörer väljer mellan de olika driftsätten fältorienterad relgering av asynkronmotorer och synkronmotorer, open-loop (u/f), sensorless varvtalsreglering av synkronmotorer.
Dessutom implementerar vi:
 • Utvärdering av digitala Hallgivare (90 och 120 grader)
 • Sinusfilter och drossel modelleras i reglerkretsen och kompenseras därför för automatiskt
 • Fältförsvagning av asynkronmotorer (1:10) och synkronmotorer (1:2)
Funktionspaketet iPLC – Användarprogrammering i IEC 61131

För en maximal anpassning till sin maskin så finns funktionspaketet iPLC för användare som vill programmera sin ServoOne själva.

Med iPLC kan man sätta upp egna positioneringsprogram med struktur och standardisering efter IEC 61131. iPLC har tillgång både till Microcontrollern och och regleringen och på så sätt har man en snabb och optimal access till alla system och reglerparametrar i sitt projekt.

De omfattande funktionerna från biblioteket hos IEC 61131 och ServoOnes egna bibliotek garanterar en snabb idrifttagning.