KeDrive D3

Servodrive med PROFINET och EtherCAT

Komplett hårdvara, mjukvara, service och integrerad safety för en heltäckande servolösning och drift i mångsidiga applikationer. KeDrive D3-drivsystemet löser och realiserar fleraxliga applikationer ekonomiskt, smart och framtidssäkert.

Drivsystem, motorer och säkerhetsfunktioner är sömlöst integrerade och kan kombineras fritt beroende på applikation. Utvecklingsmiljön KeStudio säkerställer en enkel idrifttagning och med omfattande diagnostik.

Exceptionellt kompetent och en hög prestanda robotapplikationer

 • Compact, gapless form factor
 • Supply modules up to 140 kW
 • 1-, 2- and 3-axis drive modules from 1.5-250 Arms
 • 300 % overload capability
 • Safety integrated
ethercat servodrive motioncontrol
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

75 % more compact design with KeDrive D3
Safe motion in the axis controller
All in one system
Generell information
Matningsspänning
3×230-480 VAC / 3×400-480 VAC
Nominell effekt (kW)
10-140
Fältbuss
EtherCAT (CoE), PROFINET IRT (PROFIdrive)
Återkoppling
Resolver, SinCos, Hiperface® DSL, EnDat

Säkerhet – Säkra funktioner

Säkerheten är en integrerad del av KeDrive D3. Med en hög säkerhetsnivå, omfattande funktionalitet och svarstider på 2 ms är alla applikationer lösbara:

 • Standard – STO acc. to SIL3, PL e, KAT 4, SBC acc. to SIL2, PL d, KAT 3
 • Option – Safe motion functions such as SS1, SS2, SOS, SLS, SLI, SDI and SLP acc. to SIL3, PL e, KAT 4
 • Safety PLC – The safety PLC built into the drive controller can respond to events quickly and with great flexibility.
 • Optional safety Technology – PROFISsafe (PROFINET), FsoE (EtherCAT)

KeDrive D3 – en tredjeparts lösning som kommunicerar i hård realtid över EtherCAT och PROFINET

 • Tredjepart – inga problem -KeDrive D3 kan integreras i en mängd olika system utan problem tack vare stöd för ethernetbaserade fältbussar som kommunicerar i hård realtid.
 • Fältbussar – Med fältbussarna EtherCAT och PROFINET IRT garanterar vi absolut högsta noggrannhet av körprofilen och ett snabbt datautbyte av parametrar.
keba kedrive servodrive

KEBA Drives med PROFINET och PROFIdrive profile

 • PROFINET i kombination med PROFIdrive resulterar i en högpresterande, ethernet-baserad kommunikation för heltäckande servodrivelösningar.
 • Application classes och telegram för en mängd olika applikationer
 • PROFIsafe
 • Kompakt design, finns även i 3-axligt utförande
 • Brett effektområde
 • Energieffektiva lösningar (Gemensamt mellanled, energilagring m.m.)
 • Skalbara sate motion koncept
 • Öppet interface för integration av tredjeparts motorer och enkodrar.

Dynamik och precision

KeDrive D3 servodrive har en rad funktioner vars mål är att öka dynamiken och precisionen i maskiner.

 • Datorkraft – En kraftfull ASIC med 32-bitars mikrokontroller och flyttalsenhet för varje axel.
 • Funktioner för övervakning – Kompensering för enkoderfel, friktion och vridmoment-rippel, dolda resonansfrekvenser, prediktiv feed-forward med pico-interpolation.
 • Auto-tuning – Identifiering av maskinens mekaniska system och automatisk konfiguration av reglerparametrar.

Installation och teknik med fokus på enkelhet

 • Enklare installation – Installationskostnaderna reduceras avsevärt jämfört med andra konventionella drivtekniska lösningar, dels för att färre komponenter behövs och dels för att dessa komponenter snabbt och enkelt kan kopplas samman via ett enkelt anslutningssystem.
 • Enkabel lösning – KeDrive D3 stöder enkabelteknik såväl som konventionell återkoppling. Detta gör det möjligt att helt utelämna kabeln för återkoppling och därmed förenklas installationen ytterligare. En stor fördel i maskiner och anläggningar med många servodrifter.