AGV AMR Logistik

Kompletta automationslösningar inom logistik, AGV och AMR

Vi erbjuder kompletta automationslösningar för logistiklösningar, AGV:er och AMR. Även våra lågspänningsservon, modulära säkerhets-PLC och mobila HMI-lösningar kompletterar existerande lösningar i fråga om funktionalitet och/eller pris.

agv amr logistik intralogistik servomotor safety säkerhet
SIGMATEK GmbH, Kinco Automation

SIGMATEK - Automatiserar din logistik och AGV

SIGMATEK har en lång historia och en stor erfarenhet av tekniska, innovativa lösningar. Man tillhandahåller kompletta automationsutrustningar (PLC, Motion, HMI, Safety) men även komponenter ex. mobila operatörspaneler (trådbunda och trådlösa), safety m.m. och mjukvara för att dirigera AGV:er bästa rutten från startposition till hämtningsposition och därefter till avlämning.

Lågspänningsservo och komplett automationslösning för AGV och AMR

Hårdvaruoberoende mjukvara för AGV och AMR

En revolution inom intralogistik och navigation

En hallbeskrivning stämmer inte alltid överens med verkligheten. Den hårdvaruoberoende mjukvaran SlamLoc från SIGMATEK löser detta och är ideal i applikationer med en omgivning i förändring. SlamLoc uppdaterar befintligt överordnat Traffic Control System som beräknar nya färdvägar utefter aktuella förutsättningar.

 • Mappar själv upp sin omgivning vid första idriftsättning utan mänsklig inblandning

 

 

slamloc agv amr pathfinder fts intralogistik slamnavigation vda5050
Copyright SIGMATEK GmbH

Safety Hot Swap - Flexibel safety

Safety Hot Swap innebär att mobila och mekatroniska enheter med nödstopp kan loggas in och loggas ut ur nödstopsskretsen under drift. Att konfigurera om hela sin produktionslinje eller flotta av AGV:er och AMR:er utan att stänga ner sin produktion ökar produktiviteten.

Övervakning av mobila skyttlar och robotar - trådlös operatörspanel med nödstopp

Service och underhåll av mobila enheter underlättas med HGW 1033. Den trådlösa operatörspanelen med integrerat nödstopp kan paras med önskad AGV, AMR eller motsvarande. 

Via den 10″ stora panelen kan man både se status, parametrisera och programmera om respektive enhet. HGW 1033 har stöd för roaming vilket utökar operatörens arbetsområde avsevärt.

KINCO - servodrifter och motorer med hög effekt

Kinco är sedan länge etablerade som en tillverkare av industriell automationsutrustning och är starka inom intralogistik, AGV:er m.m.

Sortingsanläggning - Logistics cross belt sorting car with servo roller solution

kinco logistik cross belt sorting

Vår servo roller lösning med med snabba start och stop, korta svarstider, exakt positionering, enkel installation. Dessa egenskaper kan förbättra effektivitet throughput per timme.

 • Stöd för EtherCAT, CANopen och Modbus
 • Molntjänst och övervakning i realtid

Hjul, motor och drivning för AGV-tillverkare

Vi erbjuder tillverkare av AGV och AMR komponenter, specialdesginade för AGV och intralogistik. Byggsatsen bestående av hjul, motor och servodrive, reducerar byggtiden och resulterar i kortare leveranstid.

 • Hastighet: 2 m/s
 • Last 50-100 kg
Broschyr

JVL - Tillverkare av servomotorer med integrerad kraftelektronik

JVL tillverkar både synkronmotorer och stegmotorer med integrerad kraftelektronik. Detta sparar plats i styrskåpet och reducerar kabeldragning. Reducerad kabeldragning är också en fördel inom självkörande fordon, skyttlar och AGV:er.

JVL har bland annat specialiserat sig på integration av Ethernet-bussar och man har stöd för:

 • Profinet
 • EtherCAT
 • Ethernet IP
 • CANopen
 • Powerlink
 • SERCOS
 • Modbus
 • IO-Link

Video

Robotapplikationer

1 Videos