Servomotor

– för rörelse och dynamik med exakt positionering

Vi arbetar med servomotorer från ledande europeiska tillverkare och kan erbjuda både konventionella synkrona servomotorer och återkopplade stegmotorer. Vi tar fram en komplett lösning för hela servosystemet, som är perfekt anpassad till din applikation.

Servomotorer ger maskinbyggare en dynamik och positionsnoggrannhet som man inte kan uppnå med andra motortyper

Illustration servo
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Synkrona servomotorer och återkopplade stegmotorer
Synkronservomotorer med
integrerat PLC
Stegmotorer med återkoppling
ersätter pneumatik

Välj återkoppling efter ert behov

Våra servomotorer kan fås med en mängd olika givare. Välj mellan resolver, inkrementell givare eller absolutvärdesgivare.

  • Resolver
  • EnDat
  • Hiperface
  • SinCos

Rådgivning och support

Att köpa produkter för komplexa system är en ansvarsfylld och ibland komplicerad uppgift. Med mer än 30 års erfarenhet av automatisering och drivsystem hjälper vi dig med att göra rätt produktval och att hitta rätt lösning.