Filter

EMC-filter, sinusfilter, utgångsfilter och nätreaktorer för avstörning

FUSS-EMV har ett brett program av EMC-filter, sinusfilter, utgångsfilter och nätreaktorer för avstörning.

FUSS-EMV filter
FUSS-EMV filter
Illustration filter
Användning av nätreaktorer, EMC-filter och utgångsfilter för avstörning

Användningen av el och elektroniska produkter ökar ständigt. Allt oftare placeras utrustning för kommunikation, styrning och kraftelektronik i omedelbar närhet till varandra, detta gör att de kan störa varandra när de används samtidigt.

Åtgärder för att uppfylla elektromagnetisk kompatibilitet(EMC) av en produkt är inte bara nödvändigt för prestandan, tillverkare av elutrustning måste även följa lagarna för EMC.

För att utrustningar ska erhålla elektromagnetiska kompatibilitet (företrädesvis i utrustningar för industriellt bruk, såsom frekvensomvandlare) så genomför FUSS-EMV nödvändiga mätningar och tester i sitt eget laboratorium i Berlin, eller om det är nödvändigt direkt på plats. Specialtillverkade filter kan utvecklas i samråd med kunderna om så önskas. EMC-filtren, utgångsdrosslarna eller kombi-filtren kommer antingen från FUSS-EMVs standardsortiment eller så utvecklar de och producerar en skräddarsydd lösning.

Ingångsfilter
Utgångsfilter
EMC-filter till förnybar energi

DC-BUS reaktor

Dämpar likströms övertonerna för DC-spänningen vid solcellsdrift.