Stegmotor

Ett ekonomiskt alternativ till en synkron servomotor

Bygger man maskiner med många servoaxlar vet man hur kostsam servotekniken kan vara. Vad många inte känner till är att det ofta fungerar mycket bra att ersätta servomotorer med stegmotorer. Prisskillnaden beror dels på att stegmotorn är enklare uppbyggd, men även att den tillverkas i stora volymer.

 • Stor fördel – Maximalt hållmoment vid stillastående
 • Enkel idrifttagning utan reglerparametrar
 • Drivsystem utan växel
 • Inget dyrt motorkablage eller återkopplingskabel
 • Ersätter även pneumatik
illustration stegmotor
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Kan ofta ersätta dyrare servomotorer
Lämpliga för varvtal upp till 500r/min
Vridmoment upp till 10Nm

Stor fördel med stegmotor – Maximalt hållmoment vid stillastående

Unikt för vår motor är att den har maximalt hållmoment redan vid stillastående. En synkron servomotor är beroende av att motoraxeln hela tiden har ett fel som den ska försöka minimera. En stegmotor passar därmed utmärkt även i skakiga miljöer där den alltid håller sin position.

Enkel idrifttagning utan reglerparametrar

Motorn är så uppbyggd att pulserna den mottar representeras i steg och motoraxeln positionerar fram eller tillbaka. I och med att den inte reglerar på ett positionsfel så behöver den heller inte trimmas in med några reglerparametrar. Detta sparar mycket tid vid idrifttagningen.

 • Exakt positionering varje gång, ingen översläng
 • Ingen inställning av reglerparametrar
Drivsystem utan växel

Tack vare sitt höga hållmoment redan vid låga varvtal kan man i många fall helt bortse från en växel vid konstruktionen av en maskin. I många fall behövs inte ett högre varvtal än 500-600 rpm och arbetar med fullt moment.

 • Spara pengar utan växellåda
Stegmotor med integrerad enkoder

Enkoder är antingen standard eller tillval beroende på val av leverantör. Det innebär att vi hela tiden kan övervaka positionen och alltid återgå till sin målposition även om mat påverkats av yttre krafter.

 • Verifiera positionen med enkoder
Inget dyrt motorkablage eller återkopplingskabel

Kablage till en synkron servomotor är ofta en stor del i priset för en servolösning. Stegmotorn däremot ansluts med enklare sorts kablage som även är mycket billigare.

 • Motorkabel och återkopplingskabel till synkron servomotor är en dyr inverstering
Högre moment

Genom att öka matningsspänningen ökar man momentet vid högre varvtal. Våra motorer kan matas med upp till 70 VDC.

Ersätter även pneumatik

Idag är stegmotorerna så pass prisvärda att de ofta blir ett alternativ där pneumatik tidigare har varit överlägset. Pneumatiken är billig men har trots allt också ett par nackdelar med kompressor, energiförbrukning, förlorad noggrannhet över tid m.m. Dessutom så positionerar en luftcylinder endast mellan sina ändlägen. En stegmotor kan positionera med olika hastigheter till olika positioner.

 • Både bra dynamik och flexibilitet
Med högre matningsspänning ökar man samtidigt momentet vid högre varvtal
T.v. Stegmotorn stannar direkt vid sin målposition. T.h. Synkronmotorn reglerar kring sin målposition.

Positionering utan översläng

Utöver avsaknad av reglerparametrar så har vi inte heller någon översläng i positioneringen. När motorn har förflyttat sig det antal pulser som den fått så stannar motorn direkt. Denna egenskap utnyttjas ofta i exempelvis remdrifter. Remdrifter är i grunden elastiska och med en servomotor kan lasten skapa negativ inverkan i positioneringen då systemet uppför sig likt ett gummiband. En rätt dimensionerad stegmotor har inget problem med remdrifter.

 • Varken reglerparametrar eller översläng
 • Utmärkt i applikationer med remdrift