Stegmotor

Ett ekonomiskt alternativ till en synkron servomotor

Den som bygger maskiner med många servoaxlar vet hur kostsam servotekniken kan vara. Vad många inte känner till är att det ofta fungerar mycket bra att ersätta servomotorer med stegmotorer. Prisskillnaden beror dels på att stegmotorn är enklare uppbyggd, men även att den tillverkas i stora volymer.

illustration stegmotor
Kan ofta ersätta dyrare servomotorer
Lämpliga för varvtal upp till 500r/min
Vridmoment upp till 10Nm
Stegmotorns fördel – Maximalt hållmoment vid stillastående

Unikt för stegmotorn är att den har maximalt hållmoment redan vid stillastående. En synkron servomotor är beroende av att motoraxeln hela tiden har ett fel som den ska försöka minimera. En stegmotor passar därmed utmärkt även i skakiga miljöer där den alltid håller sin position.

Enkel idrifttagning utan reglerparametrar

Stegmotorn är så uppbyggd att pulserna den mottar representeras i steg och motoraxeln positionerar fram eller tillbaka. I och med att den inte reglerar på ett positionsfel så behöver den heller inte trimmas in med några reglerparametrar. Detta sparar mycket tid vid idrifttagningen av en stegmotor.

  • Exakt positionering varje gång, ingen översläng
  • Ingen inställning av reglerparametrar
Positionering med stegmotorer utan översläng

Utöver avsaknad av reglerparametrar så har stegmotorn inte heller någon översläng i sin positionering. När stegmotorn har flyttat sig det antal pulser som den fått så stannar stegmotorn direkt. Denna egenskap utnyttjas ofta i exempelvis remdrifter. Remdrifter är i grunden elastiska och med en servomotor kan lasten skapa negativ inverkan i positioneringen då systemet uppför sig likt ett gummiband. En rätt dimensionerad stegmotor har inget problem med remdrifter.

  • Varken reglerparametrar eller översläng
  • Utmärkt i applikationer med remdrift
Drivsystem utan växel

Tack vare stegmotorns höga hållmoment redan vid låga varvtal kan man i många fall helt bortse från en växel vid konstruktionen av en maskin. I många fall behövs inte ett högre varvtal än 500-600 rpm och här arbetar stegmotorn med fullt moment.

  • Spara pengar utan växellåda
Enkoder för återkoppling

Många av våra stegmotorer har integrerad enkoder. Det innebär att vi hela tiden kan övervaka positionen. Stegmotorn kan då alltid återgå till sin målposition även om den skulle påverkas av yttre krafter.

  • Verifiera positionen med enkoder
Inget dyrt motorkablage eller återkopplingskabel

Kablage till en synkron servomotor är ofta en stor del i priset för en servolösning. Stegmotorn däremot ansluts med enklare sorts kablage som även är mycket billigare.

  • Motorkabel och återkopplingskabel till synkron servomotor är en dyr inverstering
Ersätter även pneumatik

Stegmotor idag är så pass billiga att de ofta blir ett alternativ där pneumatik har varit intressant. Pneumatiken är billig men har trots allt också ett par nackdelar med kompressor, energiförbrukning, förlorad noggrannhet över tid m.m. Dessutom så positionerar en luftcylinder mellan sina ändlägen. En stegmotor kan positionera med olika hastigheter till olika positioner.

  • Bättre dynamik och flexibilitet med en stegmotor