Ezi-STEP

Bättre prestanda till lägsta kostnad

Ezi-STEP ger samma prestanda som Ezi-SERVO, fast utan det extra skyddet mot positionsfel som encodern hos Ezi-SERVO ger. Om applikationen är förlåtande, eller om man har något annat sätt att hantera fastkörning eller andra mekaniska fel är Ezi-STEP ett alternativ som ger ca 50% kostnadsbesparing jämfört med Ezi-SERVO.

Vad många inte känner till är att det ofta fungerar mycket bra att ersätta servomotorer med stegmotorer. Prisskillnaden beror dels på att stegmotorn är enklare uppbyggd, men även att den tillverkas i stora volymer.

Fastech Ezi-STEP BT serie
Fastech Ezi-STEP BT serie
Stegmotorns fördel – Maximalt hållmoment vid stillastående

Unikt för stegmotorn är att den har maximalt hållmoment redan vid stillastående. En synkron servomotor är beroende av att motoraxeln hela tiden har ett fel som den ska försöka minimera. En stegmotor passar därmed utmärkt även i skakiga miljöer där den alltid håller sin position.

Enkel idrifttagning utan reglerparametrar

Stegmotorn är så uppbyggd att pulserna den mottar representeras i steg och motoraxeln positionerar fram eller tillbaka. I och med att den inte reglerar på ett positionsfel så behöver den heller inte trimmas in med några reglerparametrar. Detta sparar mycket tid vid idrifttagningen av en stegmotor.

Drivsystem utan växel

Tack vare stegmotorns höga hållmoment redan vid låga varvtal kan man i många fall helt bortse från en växel vid konstruktionen av en maskin. I många fall behövs inte ett högre varvtal än 500-600 rpm och här arbetar stegmotorn med fullt moment.

  • Spara pengar utan växellåda
Enkoder för återkoppling

Många av våra stegmotorer har integrerad enkoder. Det innebär att vi hela tiden kan övervaka positionen. Stegmotorn kan då alltid återgå till sin målposition även om den skulle påverkas av yttre krafter.

  • Verifiera positionen med enkoder