FASTECH – Ezi-SERVO

Bättre prestanda till lägre kostnad

Med Ezi-SERVO får du en likvärdig eller bättre teknisk lösning till betydligt lägre kostnad I många applikationer ger Ezi-SERVO faktiskt bättre prestanda än en konventionell AC servomotor.

Man kan dessutom utgå från att en lösning med Ezi-SERVO ger en betydande kostnadsbesparing. I vissa fall kan kostnaden mer än halveras för ett drivsystem med motsvarande prestanda, jämfört med AC servo.

Fastech EZI-SERVO II Plus-E
Fastech EZI-SERVO II Plus-E
Illustration belt
Perfekt för positionering med kuggrem

Om vi tänker oss ett exempel med en kuggrem som omvandlar motorns rotation till linjär rörelse, blir Ezi-SERVOs fördelar tydliga. Med en drivhjulsdiameter på 80 mm, får vi ca 250 mm linjär rörelse per varv. För att positionera med den ganska måttliga noggrannheten 0,1 mm krävs det då att motoraxeln håller sig inom 1/2500 varv, dvs en vinkel på mindre än 0,15°.

För att en AC servomotorn ska hålla sig inom det snäva intervallet krävs att förstärkningen ställs högt, vilket kan vara svårt eftersom en kuggremstransmission dels är ganska elastisk och dels har en egenfrekvens av samma storleksordning som drivsystemet. Ezi-SERVO däremot, har ingen förstärkning att ta hänsyn till.

Den står helt stilla i sin målposition med fullt hållmoment och fungerar därför mycket bra tillsammans med linjärenheter med kuggrem.

Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-SERVO använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning. Detta innebär att Ezi-SERVO är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. Ezi-SERVO är särskilt väl lämpad för drivsystem med låg styvhet, till exempel linjärenheter med kuggremsdrift.

Tack vare att Ezi-SERVO, till skillnad från konventionella AC servosystem, inte har en reglerande utan en effektivare korrigerande positionsåterkoppling, behövs ingen noggrann matchning av lastens tröghetsmoment. Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon.

Illustration belt drive
Illustration ezi complete stop
Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska.

Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och icke-noggrann positionering, eller att använda Ezi-Servo II Motion Control System. Eftersom Ezi-Servo II kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen.

Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med konventionella stegmotorstyrningar kan Ezi-SERVO ge ett högt vridmoment även vid relativt höga varvtal. De flesta modellerna har integrerad DC/DC-omvandlare som gör att man kan nå höga varvtal med bibehållet moment, även med 24V matningsspänning.

Hög upplösning

Med Ezi-SERVO är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 32000 steg.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-SERVO positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.

Strömreglering ger låg temperatur

Eftersom Ezi-SERVO reglerar motorströmmen efter behovet, blir värmeutvecklingen i motorn betydligt lägre än i enkla stegmotorsystem. Detta minskar energiförbrukningen och förbättrar motorlivslängden.