Ezi-SERVO BT

Stegmotor med enkel integrerad driver

Stegmotor med integrerad driver och encoder i ett robust paket. En högupplöst encoder uppdaterar positionen var 25:e mikrosekund till drivern. En kraftfull signalprocessor (DSP) med specialdesignad mjukvara beräknar positionen med hög noggrannhet för att ge optimalt jämn gång utan översläng vid positionering.

  • Stegmotor + Encoder + Driver
  • Pulstågsingång: puls-puls / puls-riktning
  • Closed Loop-system med integrerad encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning – 20 000 steg per varv
Fastech EZI-SERVO BT
Fastech EZI-SERVO BT
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Illustration belt drive
Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-SERVO BT är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. Ezi-SERVO BT använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning.

Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon. Även med tunga laster och höga hastigheter presterar Ezi-SERVO BT exceptionellt.

Återkopplad stegmotor ger flera fördelar

Ezi-SERVO BT är ett innovativt, återkopplat stegmotorbaserat drivsystem för positionering och varvtalsreglering med mycket hög prestanda. Ezi-SERVO BT kombinerar stegmotorns enkelhet med noggrannheten hos en återkopplad servomotor. En högupplösande encoder svarar för återkoppling av position och hastighet.

Hög upplösning

Med Ezi-SERVO BT är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 20000 steg.

Exakt stopp utan översläng

Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt

Maximalt moment när det behövs mest

Vridmomentet hos en konventionell AC-servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO BT däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO BT har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet.

Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och sämre positionering, eller att använda Ezi-SERVO. Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Jämn och noggrann rörelse

Ezi-Servo II är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 20 000 pulser per varv). Till skillnad från en vanlig Microstep-enhet, utför den inbyggda högpresterande MCU (Micro Controller Unit) vektorkontroll och filtrering, vilket ger en jämn rotationsstyrning med minimalt momenttrippel.

Illustration ezi complete stop
Ezi-SERVO BT står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse