LSP-LSM servomotorer

LTi DRiVES – Kompakt servomotor för synkrona fleraxliga system

Servodrive-tillverkaren LTi DRiVES erbjuder servomotorer ur serien LSP och LSM. Dessa motorer är optimalt anpassade till det egenutvecklade servodrive-paketet ServoOne.

LSP och LSM är servomotorn för kompakta servopaket där man inte gör avkall på resultatet. Motorn har en extremt kort tidskonstant för optimalt resultat i dynamiska applikationer och drifter

 • Synkronservomotor: 0,18Nm – 18,5 Nm
 • Kontaktdon med smart låsfunktion: T-tec plug Y17
 • Resolver-, Hyperface signal
 • Kort tidskonstant för en snabb acceleration
 • Flänsmått: 40 mm – 130 mm
LTi DRiVES LSP Servo motor
LTi DRiVES LSP Servo motor
TE YTEC Connector
TE YTEC Connector
Snabbkontakten för ett enklare handhavande

Till LSP/LSM-motorerna erbjuder vi ett kontaktdon med en smart låsfunktion. Tiden att skriva fast kontakten är förbi. Tekniken är på väg in i maskinbyggarbranschen och hos dem som ser fördelar med en kortare installationstid.

Snabbkontakten i sitt ykopplings utförande effektiviserar handhavandet och installationen av servomotorer.

Naturligtvis går det att vrida kontaktens läge för att passas in även i trånga utrymmen.

LSP motorn moment från 0,18 Nm till 18,5 Nm

LSP är en optimerad servomotor, anpassad för High-Volume projekt och som bygger på LSM-serien från 2008. De verkliga fördelarna med denna servomotor visar sig i samspelet med ServoOne Junior med tillhörande motorkabel och återkopplingskablage. Målet med denna motorstorlek är att vara ett högintressant prisalternativ till synkroniserade drifter där man kräver hög noggrannhet och tillförlitlighet i positioneringen.

 • KTY – temperaturövervakning
 • Y-Tec kontakter för en enklare och snabbare anslutning
 • Varvtal upp till 9000 rpm
 • Framtagen kapsling för högsta elektromagnetiska skydd
LSMx motorn moment (Mo) från 0,18 Nm till 18,5 Nm

För den asiatiska marknaden har man gjort en special lösning av LSP och döpt den till LSM. Servomotorn ansluts både till 1-fas och 3-fas matning. LSM täcker upp hela området från 0,18 Nm till 18,5Nm och en effekt upp 3kW. Själva motorhöljet har en glatt yta så att man kan garantera en ren miljö.

Flänsstorlek finns i 3 olika storlekar:

 • 60
 • Q80
 • Q130
Lindningen minimerar servomotorns tidskonstant

Genom en lindningsteknik som skiljer sig från många andra servomotorer kan man hålla nere den elektriska tidskonstanten. En servomotors elektriska tidskonstant har inverkan på hur snabbt man når sitt nominella varvtal. Oftast gäller regeln, ju större motor desto större tidskonstant. I dynamiska drifter, ex. förpackningsindustrin, textilindustrin osv. önskar man en kort tidskonstant för att kunna genomföra de synkrona rörelser dessa maskiner kräver.

Välj rätt återkoppling för er maskin

Servomotorn ur LSP-serien kan specialbeställas efter maskintillverkarens önskemål och behov. Behovet kan vara en vanlig positionering med referenicering vid uppstart. Många maskiner kräver en absolutvärdesgivare då man inte kan eller får göra en referenciering varje gång man startar upp.

Välj återkoppling bland följande urval:

 • Resolver
 • SinCos® SEK/SEL37
 • SKS/SKM36
 • SRS/SRM50
LTi DRiVES LSM Servo motor
LTi DRiVES LSM Servo motor