VersiBrake L (LP) 6-30A

Likströmsbroms med bromsning som är stillestånds-beroende

De elektroniska bromsarna typ VersiBrake typ -L, finns både som kapslade och som öppna kretskortsversioner(LP). De ger slitagefri bromsning av 3-fas motorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att bromsa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. Inbromsning startas med att mäta motorspänningen. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. Detta fungerar också vid bromstider längre än 3 sekunder, utan att återkoppla den tredje fasen (6T3) Diverse fel indikeras med lysdioder, och i fallet med kretskortsversionerna(LP), även med reläsignal.

Peter Electronic VersiBrake L (LP) 6-30A
Peter Electronic VersiBrake L (LP) 6-30A
Egenskaper
 • DC-bromsning med envägs-likriktare
 • Lämplig för alla asynkronmotorer, även enfasmotorer
 • Skyddsklass IP20
 • Styrs av mikrocontroller
 • Enkel montering, även för eftermontering i befintliga anläggningar och maskiner
 • Slitstark och underhållsfri
 • Integrerad bromskontaktor
 • Finns även okapslad version för inbyggnad
 • För montage på 35 mm DIN-skena
 • Kretskortversion IP00
 • Uppfyller kraven för PL c enligt EN13849-1
Användning
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågar
 • Textilmaskiner
 • Transportband
Funktioner
 • Bromsa via detektering av motorspänning
 • Bromsas via motorkontaktor (dubbel säkerhet)
 • Överbelastningsskydd
 • Bromsström slås av efter motorns stillestånd
 • Bromsströmstyrning
 • Bromström steglöst justerbar 10-100%
 • Potentialfri utgång för motorkontaktor
 • Förregling under bromsning
 • Kan också användas för att aktivera Y-kontaktorn under bromsning
 • Justerbar stilleståndströskel
 • Individuellt anpassningsbar till olika motortyper