Livsmedelsmaskin med frekvensomriktare VF-S15, Toshiba

Egenskaper hos en skärmaskin inom livsmedelsindustrin

Skärmaskiner,specialiserade mot livsmedel, skär någon sorts mat i mindre skivor. Det kan vara ost, korv, grönsaker med mera. Det kan också innebära framdrivning av mat på transportband mot en kniv. Huvudsakligen är effekten hos en sådan drift upp till 2,2 kW. För dessa uppgifter passar vår frekvensomriktare VF-S15 utmärkt.

Fördelar med frekvensomriktare inom livsmedelsindustrin

Skärmaskiner med frekvensomriktare för som drivsystem har följande fördelar:

 • Styra en 3-fas motor med 1-fas spänningsmatning
 • Nödstopp utan mekaniska bromsar
 • Jämn hastighet tack vare sensor-less vector-control
Toshiba VS-S15
Toshiba VS-S15
Toshiba VS-S15 serien
Toshiba VS-S15 serien
Bra att tänka på vid drift med frekvensomriktare

Effekten hos en roterande kniv är relativt låg och det kan vara 1-fas drift på motorerna. Toshibas frekvensomriktare har stöd för 1-fas 100Volt / 3-fas 200 Volt samt 1-fas 230V / 3-fas 400Volt

Snabb inbromsning – bromschopper eller externt bromsmotstånd

Vid snabb inbromsning av kniven eller klingan kan det vara en fördel att installera ett bromsmotstånd. Normalt sätt har frekvensomriktaren en intern bromschopper för att ta hand om överskottsenergi vid inbromsning men vid mer dynamiska drifter eller applikationer med hängande last så räcker detta inte alltid till. Flera av Toshibas frekvensomriktare går att bygga ut med bromsmotstånd.

 • För snabb inbromsning när bromschoppern inte räcker till sätter man in ett bromsmotstånd
Hög skyddsklass för drift i miljöer med höga krav på renlighet

Skärmaskiner och knivar inom livsmedelsindustrin måste ha en hög skyddsklass eftersom renligheten är mycket viktig. Antingen låter man välja en frekvensomriktare med hög skyddsklass eller bygger man in allt i ett styrskåp. Förklaring av skyddsklassen IPXY:

 • X: komponentens skydd mot smuts, damm och liknande
 • Y: komponentens skydd mot vätska som träffar från olika vinklar och tryck

Läs mer om standard omriktardrift eller kundspecifika applikationer.

Inkopplingsschema för frekvensomriktare VF-S15 och parameterinställning.
Inkopplingsschema för frekvensomriktare VF-S15 och parameterinställning.
Val av frekensomriktare

I de flesta fallen så dimensionerar man drivsystemet så att frekvensomriktaren och motorn har lika hög effekt. Det kan däremot finnas tillfällen då man önskar att frekvensomformaren har högre effekt och det är vid fasta accelerationstider och decelerationstider.

Viktigt att tänka på när man kopplar flera motorer till samma frekvensomriktare är att frekvensomriktaren inte kann övervaka alla motorerna. Då installerar man ett externt termiskt motstånd för varje motor.

 • [Motorns nominella ström] * 1.05 < [Frekvensomriktarens nominella ström]
 • När man ansluter flera motorer till samma frekvensomriktare viktigt att veta [Summan av alla motorernas nominella ström] * 1.1 < [Frekvensomritkarens nominella ström]
Applikation och driftsätt

När man bygger in en frekvensomriktare i en skärmaskin parametriseras frekvensomriktaren ofta för följande driftsätt:

 • Start och Stop från någon form av fjärrstyrning eller knappsats
 • Hastighetens börvärde via 0-10 Volt eller över fältbuss
 • Hastighetsreglering via sensor-less vector-control