Bromsmotor

Bromsmotorn – ställbar bromskraft

Bromsmotorn är en standardmotor med påmonterad elektromagnetisk broms. Skivbromsens bromskraft är ställbar. I spänningslöst tillstånd är bromsen ansatt med fjäderkraft. Vid strömavbrott kommer motorn därför att bromsas. Funktionen är en säkerhetsfunktion.

Nätmatad motor

Man har en viss fördröjning mellan spänningstillslag och bromslyft. Detta gör att strömmens förlustalstrande verkan förlängs och att motorn överhettas då man har hög startfrekvens. Då en stor last med stor rörelseenergi bromsas mekanisk, kommer energi att omsättas till värme i bromsen. Detta gör att bromsen slits. Ju högre rörelseenergi som bromsas, ju kortare blir bromsens livslängd.

Programmerbar utgång för bromsmanöver

I LTi-DRiVES frekvensomriktare finns en programmerbar utgång för bromsmanöver. Man väljer bara den frekvens vid vilken man vill att bromsen skall lyfta respektive falla. Bromsmagneten skall dra och bromsen släppa när motorns bromsmoment har blivit tillräckligt stort. Bromsen faller åter när man kommer under denna frekvens. Bromsen manövreras således vid lågt varvtal och låg bromsenergi – bromslivslängden ökar avsevärt, som figuren visar.

Bromsmotorns livslängd.
Bromsmotorns livslängd.