Rotorförskjutningsmotor

Grundfunktionen för en rotorförskjutningsmotor

Ankaret förskjuts (bromsen släpper) vid en frekvens som är beroende av fjäderkraft och last. Dessa motorer har en koniskt utformad rotor som passar in i statorn. En fjäder med ställbar fjäderkraft trycker rotorn in i statorn. Genom friktion får man bromsverkan som är bestämd av fjäderkraften. När motorn magnetiseras kommer rotorn att förskjutas så att ett luftgap uppstår mellan rotor och stator. Därmed är rotorn frikopplad.

Direkt bromsning när spänningen bryts

Vid nätmatning får man bromsning direkt när man bryter bort spänningsmatning. Förslitningen är motsvarande den man får i bromsmotorer. Förslitningen gör att luftgapet ändrar sig och därmed hela funktionen.

Ökad livslängd

Med LTI-DRiVES frekvensomriktare frigörs rotorn någonstans mellan 1 och 3 Hz. Motorn bromsas som en standard asynkronmotor och den mekaniska bromsfunktionen kommer när frekvensen kommit ner till ca 1 Hz. Livslängden ökar avsevärt eftersom den mekaniska bromsen nu enbart används för stilleståndsbromsning. Behovet av underhåll reduceras kraftigt.

a) Visar motorn i strömlöst tillstånd b)visar motorn i driftstillstånd
a) Visar motorn i strömlöst tillstånd
b)visar motorn i driftstillstånd