Ezi-SERVO ALL

Stegmotor med allt integrerat

Stegmotor med integrerad driver och encoder i ett robust paket. En högupplöst encoder uppdaterar positionen var 25:e mikrosekund till drivern. En kraftfull signalprocessor (DSP) med specialdesignad mjukvara beräknar positionen med hög noggrannhet för att ge optimalt jämn gång utan översläng vid positionering. Dessutom har Ezi-SERVO ALL integrerad positionstabell.

Ezi-SERVO ALL är ett komplett Motion Control-system som kan arbeta stand-alone eller i nätverk kopplat till PC eller PLC. Den integrerade drivern gör att man sparar värdefullt utrymme i elskåpet.

Fastech EZI-SERVO-ALL
Fastech EZI-SERVO-ALL
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Specifikation
EzM2-28 S/M/L
EzM2-42 S/M/L/XL
EzM2-56 S/M/L
EzM2-60 L
Hållmoment (Nm)
0.069/0.098/0.0118
0.32/0.44/0.5/0.65
0.64/1.0/2.4
0.88
Tröghetsmoment (gcm²)
9.0/13/18
35/54/77/114
180/280/520
690
Längd (mm)
32/45/50
34/40/48/60
46/55/80
47
Arbetstemperatur (˚C)
0-55

Momentkurvor

T.v. 28-serien. T.h. 42-serien
T.v. 56-serien. T.h. 60-serien

Dimensioner

28mm
42mm
56mm
60mm
60mm
Illustration belt drive
Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-SERVO ALL använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning.

Ezi-SERVO ALL är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans.

 

Återkopplad stegmotor ger flera fördelar

Ezi-SERVO ALL är ett innovativt, återkopplat stegmotorbaserat drivsystem för positionering och varvtalsreglering med mycket hög prestanda. En högupplösande encoder svarar för återkoppling av position och hastighet.

Maximalt moment när det behövs mest

Vridmomentet hos en konventionell AC-servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO ALL däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO ALL har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet.

Exakt stopp under insvängning

Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt och utan fördröjning. Ezi-SERVO stannar alltid exakt i position utan någon översläng eller insvängningstid. Det gör att Ezi-SERVO är det optimala drivsystemet när man behöver stabil och noggrann positionshållning. För korta snabba positioneringar ger Ezi-SERVO bättre prestanda än motsvarande konventionella AC servo eftersom målpositionen nås direkt utan insvängning.

Hög upplösning

Med Ezi-SERVO ALL är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 20000 steg.

Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och icke-noggrann positionering, eller att använda Ezi-Servo II Motion Control System. Eftersom Ezi-Servo II kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Illustration ezi complete stop
Ezi-SERVO ALL står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse