Profinet

Siemens protokoll för Industrial Ethernet
PROFINET är en innovativ öppen standard för Industrial Ethernet, utvecklad av Siemens och Profibus User Organisation, PNO. Vi har en lösning till våra kunder som både använder Profinet som protokoll och som söker en kompakt servolösning.
  • Reglering och idrifttagning via PROFINET
  • 1 PROFINET ingång och 1 PROFINET utgång
  • 2 digitala ingångar för gränslägesgivare, larm etc.
  • 1 analog ingång
  • IP67
  • 4 stycken M12-kontakter
JVL MAC00-EP4
JVL MAC00-EP4
Profinet baseras på Ethernet

Profinet baseras på Ethernet och använder både TCP/IP och IT-standarder som de kompletterar med specifika protokoll och mekanismer för att uppnå en bra realtids-prestanda.

Med PROFINET kan man implementera lösningarför både maskiner, anläggningar och fabriker, för safety applikationer och för hela spektrat av drive och motion upp till synkroniserad motion-control. 

MAC00 EPx

Med expansionsmodulen MAC00 EPx kan maskinbyggare sätta in kompakta servomotorer i maskiner och anläggningar med Profinet som protokoll

IEC 61158 + IEC61784

PROFINET är standardiserad enligt IEC 61158 och IEC 61784. Alla profinet produkter är certifierade av PNO och garanterar global funktion.