ServoOne Junior

Servodrive för både 1-fas och 3-fasmatning

ServoOne Junior kan sättas in i servodrifter med både 1-fas 230V och 3-fas 400V. Vid 230 volts matning har man en output på 3.0-8.0 Ampere. Vid 400 volts matning sjunker toppströmen lite och där är vår output 3.0-6.5 Ampere.

ServoOne Junior för:

 • Servoförstärkare LTi_ServoOne 2-8A (230/400V)
 • Dynamiska drifter upp till 8A
 • Postionering av servomotorer. Integrerat PLC, STO, Filter, CANopen
 • Integrerad safety
 • Utvärdering av en andra enkoder ex.
 • Resolver, SinCos, ENDAT2.X eller HIPERFACE
 • Automatisk motoranalys
 • Integrerade filterfunktioner för optimal reglering
Keba ServoOne Junior
Keba ServoOne Junior
Keba ServoOne Junior
Keba ServoOne Junior
ServoOne Junior – liten men fullspäckad med funktioner

ServoOne är LTi-Drives flaggskepp med hög realtidsprestanda. ServoOne är servodrivesystemet för höga hastigheter och höga effekter i ett. Det finns en stor bredd på applikationer där ServoOne kan appliceras.

ServoOne Junior är servopaketet som är framtaget för det något lägre effekterna men där synkronisering och noggrannhet är minst lika viktigt som vid större effekter. Junior ärver alla de komplexa funktioner sina syskon har som med DriveManager implementeras utan större möda.

 • Realtidsprestanda och höga effekter
 • Kraftfulla servodrives upp till 450A
 • Smart och smidig integrering av Safety
Specialist på avancerad motorstyrning

LTi-Drives har sedan grundandet varit intriktad på avancerad motorstyrning för tuffa och höga anspråk. Med en ServoOne relgererad du snabbt, säkert och effektivt i något av följande driftsätt:

 • Momentreglering, Varvtalsreglering och Positionsreglering
 • Högdynamisk reglering av motorer upp till 16 kHz
 • Filter för att dämpa mekaniska svängningar
 • Kompenserar för cogging och friktionsförlust
 • Exakt profilgenerering tack vare en skattning av Feed-Forward
300% överlast resulterar i mer ekonomisk servodrive i dynamiska drifter

ServoOne Junior är det lilla servot för de tuffa kraven. ServoOne Junior ger 300% överlast ända upp till sina 20 Ampere vid nominell drift. Detta innebär 60 Ampere toppström. Ju mer dynamisk driften är desto bättre utnyttjar vi ServoOne Junior. Resultatet blir en mindre, effektivare och mer prisvärd lösning.

 • 300% överlast vid 20 A nominell ström reducerar kostnader för dynamiska drifter
Dra nytta av förprogrammerade motion-funktioner

Med ServoOne Junior och utvecklingsmiljön DriveManager 5 kan man återanvända kod som man vet fungerar. I det fullspäckade motion-biblioteket finns flera olika driftsätt och funktioner som dagligen körs i skarpt läge världen över:

 • Interpolerad positionering
  Punkt till punkt positionering med ryckbegränsad profilgenerering
 • Synkronisering för elektiska växlar och cam-funktioner
 • Antingen drivebaserad homing eller via styrsystemet
 • Välj enhet beroende på typ av applikation

Gå till ServoOne Drivsystem

Illustration kod-syntax
Intuitivt kod-syntax.