Steg- eller servomotor

Välj ett förnuftigt drivsystem och du kan spara 75% av kostnaden

Denna gång kommer vi att presentera ett exempel för dig som undrar vad det finns för alternativ när man ska välja och dimensionera sitt drivsystem. Vi säger alltid att det lönar sig att kolla med olika leverantörer för att få in anbud och se hur olika konsulter och leverantörer av motorer och servo har tänkt.

I vårt exempel nedan sparar man in hela 75% av kostnaden och det är bara i form av hårdvaran!

 • Med rätt drivsystem kan du spara in 75% på kostnaden
 • Minimera reservdelshanteringen och reducera bort växellådan
 • Mindre installation av komponenter tar mindre tid och sparar pengar
Rollco linjärenhet
Många maskinbyggare och konstruktörer väljer dagligen mellan olika lösningar för drivning av linjärenheter. Linjärenheten kommer från vår partner ROLLCO.
Vi har en drift som med hjälp av en linjärenhet ska positionera en last på 10 kg mellan två positioner, 0,5 meter emellan.
Vi har en drift som med hjälp av en linjärenhet ska positionera en last på 10 kg mellan två positioner, 0,5 meter emellan.
Förutsättningarna: En linjärenhet, RHL-80 från ROLLCO, ska positionera en 10 kg:s last mellan två positioner

Denna applikation innebär en förflyttning av 10 kg på en sträcka av 0,5 m. Förflyttningen ska ske på 1 sekund med en accelerationstid och retardationstid på 0.1 sekund. För att lösa detta kan vi välja lite olika alternativ, antingen en servolösning med synkronmotor och servodrive eller en stegmotorlösning.

 • Last: 10kg
 • Hastighet: 0,5 m/s
 • Accelerationstid: 0,1 s
 • Diameter på linjärenhetens kuggremshjul: 57 mm
Första alternativet: Servomotor med servodrive

Vårt första exempel blir på beräkningen av en servomotor. Vi förutsätter att PLC och styrsystem redan finns och kommunikation till drivsystemet inte spelar någon roll i detta exempel.

För bästa resultat vill vi att servomotorn ska utnyttja sitt fulla varvtal, i detta fallet 2500 rpm. Utifrån våra data på last, hastighet, acc och linjärenhetens drivhjul får vi ett väldigt högt förhållande i tröghetsmoment mellan motorn och lasten vilket kräver exceptionellt styv mekanik. För att komma runt detta sätter vi in en växellåda 15:1 och i gengäld ett lägre förhållande i tröghetsmomentet.

Om vi utgår ifrån att vi behöver 10 meter motorkabel så hamnar vi, med motorer från vårt lager, på drygt 20 000 SEK.

 • Glöm inte lång motorkabel (oftast dyr)
 • Glöm inte eventuell växellåda (oftast dyr)
 • En lösning med en servomotor förutsätter en styv mekanik och växellåda med lite glapp (oftast dyrt)
Keba Drives ServoOne
KEBA ServoOne
Fastech Ezi-STEP BT serie
Stegmotorn Ezi-STEP med integrerad förstärkare är vinnaren i denna pris och prestanda jämförelse
Andra alternativet: Stegmotor

Alternativ nummer två är att sätta in en stegmotor. Stegmotorn räknar fram sina pulser och stannar där. Korrekt dimensionerad så kommer inte stegmotorn att misslyckas med sin uppgift. Eftersom stegmotorn inte reglerar på felet så är vi inte beroende av ett lågt förhållande mellan motorns tröghetsmoment och lastens tröghetsmoment: vi kan direkt reducera bort växellådan och behöver då inte mer än 170 rpm på motoraxeln för vår förflyttning.

En Ezi-STEP BT 86M klarar denna positionering utan problem och en ungefärlig kostnad blir 5000 SEK. Dyr motorkabel mellan servodrive och motor behövs inte här.

 • Ingen lång och dyr motorkabel
 • Ingen växellåda
 • Ezi-STEP BT 86M har integrerad förstärkare och stör inte omkringliggande utrustning och anläggning
Vad blir vinsten?

Servolösningen kostar ca 20 000 SEK och stegmotorlösningen ca 5000 SEK

Man behöver inte vara snabb med siffror för att inse att här finns pengar att tjäna. Genom att välja en stegmotorlösning framför en servomotor kan man spara 75% av kostnaden. Det är en hel del. Problem med kommunikationen mellan ert redan valda styrsystem och en stegmotor säger någon. De flesta leverantörer av styrsystem har moduler för stegmotorernas pulsriktning signaler.

Detta är ett helt vanligt standardexempel som vi stöter på dagligen. För en dimensionering och alternativ till er maskin, slå oss en signal.