Inkoppling av elmotor

Motoranslutning

Standard växelström normmotorer i effektområdet upp till 4kW tillverkas enligt IEC 34 för olika nätspänningar D(3*230V), Y (3*400V).

Standard växelström normmotorer i effektområdet från 4kW tillverkas enligt IEC 34 för olika nätspänningar D3*380(400)V, Y 3*660V.

För specialmotorer som inte motsvarar IEC34 finns information om anslutningssätt hos motortillverkaren.

För EMC-riktig installation måste motorernas kopplingsbox vara HF-tät.

Den måste dessutom vara gjord av metall eller metalliserat plastmaterial. Kabelgenomföringen för motorkabeln i ansslutningsboxen bör göras med ledande kabelförskruvning med skärmanslutning.

Nätanslutningar.
Nätanslutningar.
Rotationsrikrningen hos en elmotor sedd framifrån.
Rotationsrikrningen hos en elmotor sedd framifrån.
Rotationsriktning för en elmotor

Motoranslutningarna på plinten är ordnade i bokstavsordning (omriktare U, V, W – motor U1, V1, W1), vilket motsvarar högervar. Samma sak med nätanslutningen (L1, L2, L3), som dock inte har någon betydelse för motorns rotationsriktning.

  • Högervarv: U -> U1, V -> V1, W -> W1 (Omriktare: U,V och W, Motor: U1, V1 och W1)
  • Vänstervarv: Växla två av faserna ovan
Koppling på omriktarutgången

Den till omriktaren anslutna motorn får brytas bort via brytare eller motorskydd. Frekvensomriktare CDA3000 kan inte ta skada när man bryter bort motorn.

Anmärkning: Vid brytning av motorlast (induktiv) uppstår mycket höga kopplingsöverspänningar eftersom motorinduktansen inte tillåter språngvis förändring av strömmen. Dessa kopplingsöverspänningar kan i vissa fall leda till att omriktaren löser ut. I så fall måste man använda motordrossel.

Säkerhet mot kortslutning och jordfel

Frekvensomriktaren CDA3000 är försedd med tre strömsensorer per motorfas. Vid kortslutning eller jordfel i motorledningarna spärras slutsteget och ett felmeddelande visas.

Frekvensomriktare typ CDA3000 är kortslutnings- och jordfelssäkra.

Motorkabellängd

Den maximala motorkabellängden beror på olika faktorer.

Kontakta oss för ytterligare information.

Kopplingsexempel för brutning på omriktarutgången.
Kopplingsexempel för brutning på omriktarutgången.
Spänningfall i förhållande till nätspänningen.
Spänningfall i förhållande till nätspänningen.
Spänningsfall i motorledningen

Vid dimensionering av ett drivsystem måste man ta hänsyn till att nätspänningen kan sjunka med 10% och att använda komponenter (nätreaktorer, omriktare, motorledning etc.) förorsakar spänningsfall.

Nätunderspänningen (-10%) och spänningsfallen har till följd att man under vissa driftstillfällen inte får fullt motormoment och att fältförsvagningen börjar tidigare.

Motorlindningens spänningsbelastning

Vid drift av växelströms normmotorer med frekvensomriktare blir lindningsisolationen högre belastad än med sinusformigt nät. Orsaken är de periodiska switchtillsånden med omriktaren, som ger motorlindningen höga spänningsderivator (du/dt) och spänningstoppar (Upeak). Denna förhöjda spänningsbelastning på motorlindningen kan förkorta livslängen för motorn.

Spänningsderivatan för omriktare CDA3000 är typiskt 3-6 kV/μs. För drift med specialmotorer finns ett omfattande motordrosselprogram.

Anmärkning: Från våra erfarenheter med standard IEC normmotorer, vars lindningar är vacuumimpregnerade och vars lindningsändar är isolerade, har man inga problem. Man måste doch ta hänsyn till motortillverkarens rekommendationer!

Spänningsbelastningen av växelströmsmotorns motorlindning kan förkorta livslängden för motorn.
Spänningsbelastningen av växelströmsmotorns motorlindning kan förkorta livslängden för motorn.