Ezi-SERVO Plus R MINI

Ultrakompakt driver med positionering

Miniatyriserat kraftfullt stegmotorsystem med motion control. Parametrar och positionsdata sparas i Flash ROM, eller skickas via RS485 från överordnad PC. Upp till 16 axlar kan anslutas till samma RS485-slinga och styras från PC, eller PLC via ett flertal standardiserade fältbussar (t ex Profibus, CANopen, DeviceNet mm). För programutveckling i Windows-miljö finns DLL-fil för enkel implementation av protokollet. Mycket effektiva stand alone-lösningar kan åstadkommas utan överordnat styrsystem tack vare att hela 256 positioner kan förprogrammeras och aktiveras med digitala ingångar.

  • Miniatyriserad driver med Motion Control
  • Closed Loop-system med encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Positionstabell med 256 poster
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning – 32000 steg per varv
Fastech Ezi-SERVO Plus-R Mini
Fastech Ezi-SERVO Plus-R Mini
Hög upplösning

Enheten i positionskommandot kan delas exakt. (Max 32.000 pulser per motorvarv)

Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med vanliga stegmotorer och drivenheter kan Ezi-Servo Plus-R MINI upprätthålla ett högt vridmoment under en relativt lång tidsperiod.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-Servo Plus-R MINI positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.