ServoOne Singleaxis

Servopaketet med CodeSys för prestanda upp till 450A

ServoOne som servodrive för standalonedrift erbjuder maskinbyggare prestanda för allas behov från det lägsta 4 Ampere upp till hela 450 Ampere. Typer av applikationer för ServoOne är exempelvis inom textilindustrin där man måste takta tunga laster extremt fort. Våra kunder väljer ServoOne för hög prestanda och tillförlitlighet.

Flera fördelar är:

 • Servoförstärkare LTi_ServoOne 4-450A (230/400V)
 • Hård realtid upp till 450 A
 • PROFINET IRT, EtherCat, SERCOS III, Profibus, CANopen
 • CodeSys för smidig och standardiserad programmering
 • Med säkerhets-PLC och säkra funktioner
Keba ServoOne BG1 + BG5
Keba ServoOne BG1 + BG5
Keba ServoOne STO (Safe Torque Off)
Keba ServoOne STO (Safe Torque Off)
8 olika storlekar för ett optimalt pris/prestanda-förhållande

ServoOne finns i 8 olika storlekar från den lägsta modellen för 4 Ampere upp till den största på 450 Ampere. Man har en hög överlastfaktor på hela 200% vid en switchfrekvens på 8 kHz. Kylningen är som standard luftkyld men går ServoOne går att integerera med vattenkylning. Säkerhetskoncept går att integrera för en säker drift som fäljer maskindirektivet.

Standardfunktioner som höjer maskinens mervärde

Som standard på ServoOne finns en två-kanalig givaringång för ex. Resolver, SinCos-, EnDat2.x eller Hiperface-givare. Att synkronisera och sy samman flera servodrives har aldrig varit så enkelt. Som standard finns även säkerhetsfunktionen STO (SIL3 efter IEC 61508/IEC 62061 och PLe i enlighet med EN ISO 13849)

Avancerade motion-drifter för krävande lösningar

ServoOne har flera komplexa och avancerade drifter integrerat för en smidig lösning.

 • Interpolerande positionmode (linjär, spline)
 • Integrerad accelerationsbegränsad profilberäkning
 • Synkrondrift för elektriska växlar och Cam-profiler
 • Motor och styrsystems baserad referensiering/homing
 • Probingång
 • Användarspecifika inställningar av enheter beroende på profilkörning
High-Performande reglering för noggranna motion-drifter
Med ServoOne som en komponent i maskiner och anläggningar har man förutsättningen för en optimal drift med hög tillförlitlighet. Vi reglererar motorn utefter applikaitonens mest optimala drift.
 • Momentreglering, Varvtalsreglering och Positionsreglering
 • Högdynamisk reglering upp till 16 kHz samplingsfrekvens
 • Filter för dämpning av mekaniska svängningar
 • Kompensation av motorns tröghetsmoment och firktionslaster
 • Korrektion av mekaniska fel i spindeln
 • Skattad Feed-Forward för en optimal slavdrift